Comunicació formal de decissió colectiva d'inassistència a classe