Autorització de menors per inassistència col·lectiva a classe